Projektování a provoz povrchových úprav

13.03 - 14.03.2019

13.-14. března 2019 do Hotelu Olšanka v Praze 3

Akce již proběhla, nelze se na ni přihlásit.

Dovolujeme si Vás pozvat na 45. konferenci s mezinárodní účastí

PROJEKTOVÁNÍ A PROVOZ POVRCHOVÝCH ÚPRAV
ve dnech 13.-14. března 2019 do Hotelu Olšanka v Praze 3

Konference se koná ve spolupráci s Asociací korozních inženýrů, Českou společností povrchových úprav, Asociací českých a slovenských zinkoven, vědecko-výzkumných ústavů, vysokoškolských pracovišť, státních a veřejnoprávních orgánů, českých i zahraničních firem, mediálních partnerů. 

Konference je určena pro široký okruh posluchačů: majitele lakoven, autolakoven, galvanizoven a zinkoven, smaltoven, konstruktéry, projektanty, technology a mistry povrchových úprav, řídící technicko-hospodářské pracovníky, pracovníky marketingu, odbytu, zásobování, výrobce, distributory a uživatele nátěrových hmot, požární a bezpečnostní techniky, pracovníky hygienických stanic, inspektorátů životního prostředí, inspektorátů bezpečnosti práce, odborných škol a další organizací. Akce je každoročně zahrnuta mezi akreditované vzdělávací programy pro členy České komory autorizovaných inženýrů a techniků (ČKAIT), slouží jako školení v oblasti aktuálních právních předpisů týkajících se povrchových úprav a přináší informace o nových technologiích a materiálech.

 

Z programu konference:

V. GROMEŠ, TSI System s.r.o., Czech Republic

Principy nedestruktivního měření tloušťky povlaků a jejich využití v praxi.

Web:

http://konferencepppu.cz/

Dodáváme produkty těchto výrobců

FLUKE Raytek defelsko ernst fluke-europe ircon uesystems defelsko ircon amsterdam pcwi