Aktuální události

24.09.2019

Moderní technologie v farmaceutickém průmyslu 2019

Přijměte pozvání na exkluzivní konferenci. Brno 24.9.2019

09.10 - 13.10.2017

Pozvání na MSV 2017

Společnost TSI System se zúčastní Mezinárodního strojírenského veletrhu 2017 v Brn...

20.11 - 24.11.2017

Kurz ultrazvukové diagnostiky 2017

Kurz ultrazvukové diagnostiky I.

23.11 - 24.11.2016

13. Mezinárodní odborný seminář - Progresivní a netradiční technologie povrchových úprav

Konference s výstavou související laboratorní a měřicí techniky.

07.11 - 11.11.2016

Kurz ultrazvukové diagnostiky 2016

Evropský kurz ultrazvukové diagnostiky v úrovni I v Česku

Zobrazit všechny události

Nedestruktivní zkoušení

Přístroje pro zkoušení povlaků

Kvalitní přístroje amerického výrobce DeFelsko jsou léty prověřené, odolné a stále zdokonalovány dle požadavků zákazníka.

Měření tloušťky povlaků patří k základní kontrole kvality povrchové úpravy. Měří se tloušťky galvanických, organických, plastových a jiných povlaků zejména na kovech, ale i na ostatních podkladových materiálech, jako jsou plasty, dřevo, beton, sklo a mnohé jiné. K měření tloušťky povlaků na kovech se využívá elektromagnetických metod, pro měření na nevodivých materiálech se uplatní ultrazvuková metoda.

K dalším důležitým metodám zkoušení povlaků patří kontrola jejich celistvosti a zkouška přilnavosti. Ke zjišťování celistvosti se využívá vysokonapěťová metoda odhalující i ty nejmenší póry povlaku. Přilnavost se snadno zjišťuje odtrhovou metodou, která se využitím digitální techniky stala velice účinným zkušebním postupem.

Pro zabezpečení správného provádění povrchových úprav je nutné dodržovat technologické podmínky. Jedním z důležitých technologických parametrů je rosný bod, jehož elektronické měření umožňuje jeho nepřetržité sledování. Správné nastavení povlakoměrů podle uznávaných standardů povlaků je nezbytným předpokladem pro dokladování věrohodnosti měření.

Nejen kvalita povlaku, ale i dostatečná tloušťka podkladového materiálu ovlivňuje kvalitu a bezpečnost udržované kovové konstrukce. Proto je nutné měřit i tloušťku stěny potrubí, tlakových nádob a stavebních profilů při opravách jejich povrchové úpravy.

Kvalitní provádění povrchových úprav je podmíněno správnými technickými parametry použitých nátěrových hmot. K tomu slouží celá řada techniky pro zjišťování jejich základních parametrů přímo v provozu. Také kvalitu aplikace nátěrových hmot je nutné jednoznačně posuzovat. Pro tyto účely jsou k dispozici provozní i laboratorní přístroje pro mechanické zkoušení povlaků.

Zobrazit všechny produkty v kategorii (3 produktů)

Vysokonapěťové porozimetry

Zde pro Vás připravujeme nové informace o produktech PCWI

Compact

Compact DC stejnosměrný porozimetr do 30 kV

Compact Pulse pulzní porozimetr do 40 kV

Compact Wet Sponge porozimetr do 90 V

Sondy kartáčové a trubkové pro porozimetry

Prozatím se o produktech informujte dotazem nebo na stránkách výrobce PCWI. Mohl by vás také zajímat článek o zjišťování necelistvostí povlaků jako jsou póry a nepokrytá místa.

Zobrazit všechny produkty v kategorii (0 produktů)

Ultrazvukové skenery

Ultrazvukové skeneryUltrazvukové zkoušení materiálů a výrobků patří k základním nedestruktivním kontrolám. Umožňuje bez porušení vyhledat vady uvnitř kovových materiálu, ať se jedná o hutní polotovary, odlitky výkovky, obrobky nebo svařence. Ultrazvukové zkoušení lze využít i u nekovových materiálů, jako jsou plasty, keramické materiály a některé kompozitní materiály.

Pro ruční zkoušení se používají univerzální zkušební přístroje. Automatizované zkoušení v průběhu výrobních procesů zajišťují zkušební systémy, které jsou podle charakteru výrobků (dlouhé a kontinuálně vyrábění produkty nebo krátké a kusové díly) kompletovány do celků s vhodnými manipulačními a třídicími zařízeními. Zkušební systémy se navrhují podle potřeb zkušební úlohy a podle požadavků zákazníka.

Unikátní ruční ultrazvukový přístroj MiniScanner nizozemské společnosti Amsterdam Technology představuje vpravdě revoluční aplikaci imerzního způsobu ultrazvukového zkoušení. Místo obvyklé velké nádrže s polohovacím zařízením pro vedení ultrazvukové sondy je přístroj MiniScanner vybavený ruční skenovací jednotkou pro pohotové zkoušení celých rozměrných dílů. Jeho hlavním využitím je zkoušení bodových svarů, ale lze jej aplikovat i na laserové svary a lepené spoje.

Zobrazit všechny produkty v kategorii (1 produktů)

Dodáváme produkty těchto výrobců

FLUKE Raytek defelsko ernst fluke-europe ircon uesystems defelsko ircon amsterdam pcwi