Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  Námi dodávané značky

  05.06.2024
  Amsterdam Technology logo

  Společnost Amsterdam Technology bv vznikla v roce 2006 sloučením vAmsterdam SES a Technolothgy bv. Obě původní firmy měly dlouholetou praxi se zakázkovými ultrazvukovými imerzními systémy. Účelem vzniku nové společnosti je podpora jedinečného projektu MiniScanner. AmsTech, jak se prezentuje zkrácený název společnosti, zajišťuje vývoj mechanického a elektronického řešení včetně programového vybavení projektu MiniScanner.TSI System je výhradním distributorem produktů AmsTech pro Česko a Slovensko.

  www.amstech.nl

   

  Logo Carl Zeiss

  Společnost Carl Zeiss Microscopy GmbH přispívá k technologickému pokroku po více než 160 let, a to díky řešením pro polovodiče, automobilový a strojírenský průmysl, biolékařský výzkum a lékařské technologie, jakož i pro brýlové čočky, fotografické a filmové objektivy, binokuláry a planetária. TSI System spolupracuje se společností Carl Zeiss Microscopy GmbH v oblasti metalografických mikroskopů.

  www.zeiss.com

   

   

  Logo Cisam-Ernst

  Společnost CISAM-ERNST s vice než 50 letou zkušeností vyvíjí, navrhuje a vyrábí vysoce kvalitní tvrdoměry. S celosvětovou aktivitou a širokým spektrem výrobků pokrývá rozsáhlou oblast vybavení pro zkoušení tvrdosti materiálů od ručních přístrojů přes stolní tvrdoměry až po automatické měřicí systémy. CISAM-ERNST využívá informací plynoucích z požadavků trhu pro neustálé upevňování svých vedoucích technologických pozic v oboru. Společnost je nositelkou světových patentů, které představují vrcholná technická řešení v oboru měření tvrdosti a které jsou výzvou pro další rozvoj moderních měřicích metod. TSI System je výhradním distributorem všech produktů Ernst Härteprüfer pro Česko a Slovensko.

  www.cisam-ernst.com

   

   

  DeFelsko logo

  DeFelsko je významný světový výrobce přístrojů pro měření povlakových vrstev, který je vyrábí již od roku 1966. Rodinný podnik, situovaný v severní části státu New York, má vlastní výzkumné a vývojové pracoviště, výrobní provoz a oddělení pro jakost, služby a obchod. Po celou dobu své existence je DeFelsko průkopníkem mnoha technologií, jako například kombinovaného přístroje pro měření na libovolném kovovém podkladu nebo prvního ultrazvukového povlakoměru pro měření na nekovových materiálech. Jednoduchá mechanická měřidla PosiTest i současné vyspělé elektronické přístroje PosiTector dokazují, jak lze dovést k dokonalosti jejich výrobu a obchodní podporu. DeFelsko je aktivním členem organizací SSPC, NACE, ASTM a ISO s cílem zlepšení poznání v oboru kontroly povlaků. TSI System je distributorem produktů DeFelsko pro Česko a Slovensko.

  www.defelsko.com

   

   

  Logo Fluke Process Instruments

  Společnost Fluke založil v roce 1948 pan John Fluke ve městě Springdale v USA. Dnes je Fluke aktivní ve více než 100 zemích světa, hlavní výrobní základna a světové ústředí je v Everettu ve státě Washington, další výrobní závody jsou ve Velké Británii, Francii, Německu a Číně a evropská centrála sídlí v nizozemském Eidhovenu. Fluke je vedoucí světovou společností v oboru kompaktních profesionálních elektronických měřicích a zkušebních přístrojů. Divize Fluke Process Instruments se spojila s výrobci Raytek, Ircon a Datapaq. FlukePI zůstává celosvětovým lídrem v průmyslových řešeních pro měření teploty. Špičkové, odolné a spolehlivé teplotní měřicí a profilovací zařízení - kompletní řada infračervených senzorů, linkových skenerů, termovizí a profilovacích systémů pro použití v nejnáročnějších prostředích dnešní doby.

  www.flukeprocessinstruments.com

   

   

  Future Tech logo

  Japonská společnost FUTURE-TECH zaujímá významné postavení mezi světovými výrobci přístrojů pro měření tvrdosti a mikrotvrdosti od roku 1995. Kompletní řada mikrotvrdoměrů zahrnuje nejjednodušší přístroje i plně automatické měřicí systémy. V současné době má FUTURE-TECH přímé zastoupení v 35 zemích Evropy, Ameriky a Asie. OEM obchodním partnerem je americká společnost LECO Corp., která nabízí produkty FUTURE-TECH pod svoji značkou celosvětově. Společnost sídlí v průmyslovém městě Kawasaki kde kromě vlastního vývoje a výroby zajišťuje také obchodní, kalibrační a servisní aktivity. Evropské obchodní a technické centrum je situováno v Miláně. TSI System je výhradním distributorem vybraných produktů FUTURE-TECH pro Česko a Slovensko.

  www.ft-hardness.com

   

   

  Kulzer logo

  Kulzer patří k předním světovým výzkumným a výrobním firmám v oblasti vysoce kvalitních polymerů pro průmyslové a lékařské využití. Firma Kulzer byla založena před 70 lety a později se spojila s firmou Heraeus. Obchodní značka Technovit se již před desítkami let stala synonymem inovativních polymerů pro metalografii. Intenzivní vývoj umožnil uvést na technologický trh polymery vytvrzované světlem a připravit polymery pro dokonalou povrchovou replikaci. TSI System je distributorem produktů Heraeus Kulzer pro Česko a Slovensko.

  www.kulzer-technik.com

   

   

  Lam Plan logo

  Francouzská firma LAM PLAN vynikajícím způsobem spojila zkušenosti z broušení, leštění a lapování výrobků s potřebou přípravy metalografických vzorků. Na evropském trhu spotřebních materiálů je LAM PLAN aktivní více než čtyři desítky let. K jejím významným zákazníkům patří výrobci automobilů a jejich dodavatelé,  zpracovatelé kovů, podniky elektrotechnického a sklářského průmyslu a řada firem z dalších výrobních odvětví. LAM PLAN je výrobcem kompletní řady spotřebních materiálů pro broušení a leštění všech druhů vzorků v metalografických laboratořích. Podle sortimentu zpracovávaných materiálů může nabídnout individuální postupy přípravy vedoucí k dokonalým vzorkům. TSI System je distributorem metalografických produktů LAM PLAN pro Česko a Slovensko.

  www.lamplan.com

   

   

  PCWI logo

  Australská společnost PCWI International je jedním z významných výrobců měřicí a zkušební techniky pro povlaky na kovových a betonových konstrukcích. Byla založena roku 1979 jako rodinný podnik, rozvíjela se na domácím trhu a od roku 1998 je plně zapojena do mezinárodního obchodu v oboru měření a zkoušení povlakových vrstev. Největší zkušenosti získala při vývoji a použití přístrojů pro kontrolu celistvosti povlaků a proto její porozimetry patří k nejdokonalejším na světě. Současně je také jedním z nejvýznamnějších světových výrobců standardů tloušťky povlaků. Výroba v PCWI International probíhá ve shodě s ISO 9001 a vlastní kalibrační laboratoř akreditovaná NATA splňuje požadavky ISO/IEC 17025. TSI System je výhradním distributorem všech produktů PCWI International pro Česko a Slovensko.

  www.pcwi.com.au

   

   

  Tecmet logo

  Již od roku 1985 hraje italská firma Tecmet 2000 významnou roli na světovém trhu techniky pro kontrolu kvality. Produktové portfolio vlastních výrobků zahrnuje kompletní nabídku laboratorních strojů pro přípravu metalografických vzorků: abrazivní děličky, lisy, brusky a leštičky, všechny v celé řadě provedení od jednoduchých zařízení s ruční obsluhou až po plně automatické stroje, vše pod společným označením Hitech Europe. Tecmet 2000 poskytuje uživatelům prostřednictvím TSI System plnou provozní a servisní podporu a poradenství. Od roku 2001 je firma Tecmet 2000 certifikována podle ISO 9001:2000. TSI System je výhradním dodavatelem metalografických zařízení Tecmet 2000 pro Česko a Slovensko.

  www.tecmet2000.it

   

   

  UE Systems

  Americká společnost UE Systems Inc. vyrábí proslulé přístroje Ultraprobe, které v ruční nebo systémové verzi slouží pro zjišťování úniků, analýzu mechanických soustav a kontrolu elektrických zařízení. Přístroje Ultraprobe tak pomáhají šetřit energii, podporují prediktivní údržbu výrobních zařízení a naplňují programy řízení jakosti. Již od svého založení v roce 1973 působí UE Systems po celém světě a je uznávaná jako vedoucí společnost oboru ultrazvukové diagnostiky. Své významné postavení si zasloužila nejen ceněnými výrobky, ale také jejich technickou a zejména aplikační podporou prostřednictvím celosvětové distribuční sítě.

  www.uesystems.eu/cs/

  www.uesystems.com