0

  Kontrola poréznosti

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci o měření celistvosti povlaků, případně příslušenství pro měření porozimetry nebo nás můžete kontaktovat.

   

  Publikováno 07.02.2020

  NDT Bulletin, č. 4

   

  Článek o kontrole poréznosti z roku 2004

   

   

  Kontrola poréznosti

  Novinkou v aktivitách TSI System z konce roku 2004 je zahájení spolupráce s australskou společností PCWI International Pty Ltd. Tato společnost je jedním ze světově významných výrobců měřicí techniky pro kontrolu povlakových vrstev již od roku 1979. Aktivity PCWI pokrývají všechna měření související s povlakováním kovových i nekovových materiálů od vlastností nátěrových hmot, přes měření tloušťky povlaků až po zjišťování jejich fyzikálních vlastností. Nejvýznamnějšími výrobky PCWI jsou detektory poréznosti a normály tloušťky povlaků. Společnost PCWI má zavedený systém řízení jakosti certifikovaný podle ISO 9001.


  Koroze je celosvětově závažný problém, který ve všech oborech způsobuje nemalé finanční ztráty. Oxidace povrchu kovů je většinou způsobena nedokonalou povrchovou ochranou, která má své příčiny v nesprávné tloušťce povlaku nebo v jeho necelistvosti, která může mít i charakter poréznosti. Proto je důležitá možnost kontroly poréznosti, která umožní odhalit i ty nejmenší póry v povrchové ochraně kovu. Osvědčenou metodou pro zjišťování poréznosti povlaků je elektrojiskrová zkouška, využívající dielektrických vlastností povlaků na kovových podkladech.


  Nová řada přístrojů Compact představuje pokrokové řešení detektorů poréznosti v lehkém přenosném provedení. Všechny přístroje jsou napájeny akumulátorem s tuhým dielektrikem. Elektronika přístroje vytváří vysoké napětí do 60 KV, které se přivádí sondou na elektrodu. Při kontaktu elektrody s povlakovaným povrchem dochází v místech pórů v povlaku nebo při zeslabení povlaku k průtoku proudu mezi elektrodou a podkladovým vodivým materiálem. Průtok proudu je způsoben zcela bezpečným jiskrovým výbojem v místě póru. Přístroj při vzniku výboje signalizuje porušení povlaku opticky i akusticky.


  Ovládací panel přístrojů Compact obsahuje LCD display s údajem zkušebního napětí v kV, který současně indikuje stav nabití akumulátoru. Zkušební napětí se nastavuje víceotáčkovým ovladačem, další ovladač slouží k nastavení citlivosti signalizace nálezu porušení povlaku. K optické signalizaci slouží světelné pole na panelu přístroje a zároveň neonka v rukojeti sondy, která umožňuje bezprostřední sledování obsluhou v plném úhlu. Tlačítka na panelu slouží k trvalému nebo dočasnému zapnutí přístroje a k jeho vypnutí. Na bočních stranách přístroje Compact je konektor pro připojení vysokonapěťové sondy a zemnícího kabelu, konektor pro nabíjení akumulátoru a vývodka pro připojení sluchátek na akustickou signalizaci.


  Přístroj Compact je proveden z jasně žlutého nárazuvzdorného ABS a je opatřen držadlem pro snadné přenášení. Akumulátor je snadno vyjímatelný, aby bylo možné rychle nahradit vybitý akumulátor nabitým, který je možné nabíjet i mimo přístroj. Rozměry přístroje jsou 260 x 160 x 70mm a jeho hmotnost je 2,2 kg.


  Zkušební napětí přístroje je stejnosměrné nebo pulsní, maximální zkratový proud je omezen na 0,5 mA. Podle potřeby, vyplývající z tloušťky zkoušeného povlaku, jsou k dispozici jednotlivé modely přístrojů Compact pro maximální zkušební napětí do 8 kV, 15 kV, 20 kV, 30 kV, 40 kV a 60 kV. Podle zkoušeného povrchu je možné volit vhodné zkušební elektrody. K dispozici jsou vějířové 250 mm, kartáčové od šířky 50mm po 600 mm a kruhové vnitřní nebo vnější od průměru 50mm po 1 400 mm. Přístroje Compact pro kontrolu poréznosti povlaků jsou použitelné při kontrole nátěrů, epoxidových a plastových povlaků, gumových krytí, keramických vrstev, asfaltových izolací a jiných povrchových úprav z nevodivých materiálů na kovových dílech, konstrukcích, potrubích, nádobách a také na betonu. Přístroje Compact najdou uplatnění v chemickém i farmaceutickém průmyslu, ve výrobě bílé techniky, při kontrole nátěrů konstrukci, tedy všude tam, kde i malé porušení celistvosti krycího povlaku může způsobit napadení základního materiálu korozi.