Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  Moderní diagnostika strojů technikou Fluke

  18.05.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci Bezkontaktní měření teploty, případně Systémové termokamery nebo nás kontaktujte.


  Publikováno 2. 9. 2010

  TECH magazín, č. 1


  Článek TECH magazín - Moderní diagnostika strojů technikou Fluke

  Podrobnosti:


  MODERNÍ DIAGNOSTIKA STROJŮ TECHNIKOU FLUKE

  DIAGNOSTIKA VÝROBNÍCH STROJŮ A ZAŘÍZENÍ PŘEDSTAVUJE DŮLEŽITOU SOUČAST PROCESU ÚDRŽBY. JE ZŘEJMÉ, ŽE VČASNÉ ZACHYCENÍ POČÍNAJÍCÍ VADY MŮŽE UŠETŘIT ZNAČNÉ PROSTŘEDKY, KTERÉ BY BYLO NUTNÉ VYNALOŽIT PRO ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU.


  Proto také nastává postupný přechod od prosté reaktivní a preventivní údržby k údržbě prediktivní, vycházející z postupného monitorování stavu strojních zařízení.

  Nejběžnějšími diagnostickými metodami strojních zařízení je vibrodiagnostika a termodiagnostika. A právě pro tyto diagnostické metody má Fluke připraveny jedny z nejdokonalejšich přístrojů.

  Nový tester vibraci Fluke 810 je navržen a naprogramován pro diagnostiku většiny mechanických problémů spojených s nevyvážením, uvolněním, nesouosostí a vadami ložisek v celé řadě mechanických zařízení. Je vhodný pro diagnostiku motorů, ventilátorů, dmychadel, pásových a řetězových dopravníků, převodovek, spojek, čerpadel, kompresorů, soustroj a hřídell. Fluke 810 není pouhý detektor vibraci, ale nástroj pro celkové posouzení stavu diagnostikova ného zařízení. Přístroj pracuje na základě nově vyvinutých algoritmů, které vycházejí z mnoholetých zkušeností a rozsáhlých databází vibrodiagnostických dat. Vyhodnocuje typ a závažnost zjištěné poruchy Jedinečnou technologii simulace bezchybného stavu a stanovením výchozí úrovně k aktuálně sejmutým datům.

  Vlastní zkouška probíhá ve třech krocích: Nastavení, Měření a Diagnóza. V prvnim kroku Nastavení se do přístroje zadají potřebné počáteční informace o zkou- šeném zařízení, jako jsou druh zařízení, jeho otáčky a příkon, umístění a poloha snímače. Neznámé otáčky je možné přímo změřit připojeným snímačem otáček.

  Pro potřeby termodiagnostiky má Fluke k dispozici termokamery modelové řady Ti. Pro standardní práci vyhovi termokamera T125 s rozlišením termogramu 160x120 pixelů, pro náročnější měření je k dispozici výkonný model T132 se snímačem 320 x 240 pixelů. Obě kamery vycházejí ze stejné konstrukční kon- cepce: pistolové provedení, které výborně padne do ruky, snadné a přehledné ovládání a vysoká provozní odolnost. Standardni objektiv je u modelu T132 možné doplnit předsádkami, a získat tak možnost širokouh- lého záběru nebo přiblížit vzdálený detail. Termogram se zobrazuje na jasném displeji, který poskytuje komunikaci s obsluhou prostřednictvím nabídky ovlá
  dané třemi tlačítky. Stisknutím spouště se sejme aktuální termogram, který je možné uložit na paměťovou kartu. Současně s termogramem se uloži i obraz snímané scény ve viditelném spektru, protože termokamery Ti jsou vybaveny i standardním fotoaparátem. Ke každému termogramu je také možné nahrát hlasový komentát.

  Silnou stránkou termokamer Fluke je možnost dokonalého proinutitermogramu s viditelným obrazem. Pomocí nastavení vhodného stupně proinuti Ize snadno zviditelnit místa s kritickými teplotami a usnadnit jejich lokalizaci na kontrolovaném zařízení. Jednou z užitečných funkci je nastavení signalizace pro okamžitou indikaci překročení nastavených teplotních hranic s přímou indikací místa teplotní anomálie.

  Ve druhém kroku Měření probíhá automatický sběr vibračních dat po dobu několika desítek sekund. málie. V posledním, třetím kroku Diagnóza se na displeji přístroje zobrazí soupis zjištěných vad a stanovení jejich závaznosti ve čtyřstupňové škále.
  Pristroj Fluke 810 přináší nový pohled na vibrodiagnostiku. Již není nutné náročně školit odborníka na specializované vibrodiagnostické postupy. Stačí, aby pracovník údržby provedl pomoci Fluke 810 tři dia- gnostické kroky a přístroj sám vyhodnotí stav kontrolovaného zařízení a vydá doporučení případných oprav. Stejně tak termokamery Fluke T125 a T132 představují provozní diagnostickou techniku, která vyniká jednoduchou obsluhou a umožňuje získat informace o teplotním stavu výrobních zařízení i v těch nejtěžších provozních podmínkách. Tak se pokročilá vibrodiagnostika a termodiagnostika dostávají z expertní roviny do provozní údržby a jejich rychlé provedení šetří čas a peníze.