0

  PosiTector PC Powder Checker

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci o zkoušení povlaků, případně na PosiTest PC – přístroj pro měření nevytvrzených práškových nátěrů nebo nás můžete kontaktovat.

   

  Publikováno 2. 9. 2010


  Americká firma DeFelsko Corp. uvedla na trh nový přístroj PosiTector PC Powder Checker, který dokáže nedestruktivně změřit tloušťku nanesené práškové vrstvy před vytvrzením.

   

  PosiTector Powder CheckerAmerická firma DeFelsko Corp. uvedla na trh nový přístroj PosiTector PC Powder Checker, který dokáže nedestruktivně změřit tloušťku nanesené práškové vrstvy před vytvrzením.

   

  Přístroj využívá bezkontaktní ultrazvukovou metodu, která umožňuje změření tloušťky prášku na malou vzdálenost za krátkou dobu a zároveň na základě expertního algoritmu určí tloušťku výsledné vrstvy po vytvrzení.

  Přístroj sestává ze dvou částí: inteligentní ultrazvukové sondy a základní jednotky přístroje. Sonda je se základní jednotkou spojená pomocí bezdrátového rozhraní. Sonda má vlastní displej, který indikuje vhodné měřicí podmínky a zobrazuje zjištěnou tloušťku.

  Celkový měřicí rozsah přístroje je od 20 do 110 µm s rozlišením 1 µm a s přesností ± 5 µm. Měřicí vzdálenost sondy od měřeného povrchu je okolo 18 mm a doba měření se pohybuje od 2 do 5 sekund. Plocha potřebná pro měření musí mít průměr alespoň 2 mm.

  Nový způsob měření tloušťky práškových povrchových úprav přináší dosud nepoznané možnosti kontroly a řízení provozu práškové lakovny. Přístroj PosiTector PC Powder Checker umožňuje nejen rychle zjistit tloušťku vytvrzené práškové vrstvy, ale umožní ve zpětné vazbě řídit proces nanášení práškové barvy. A to přináší nejen časovou úsporu kontrolního procesu, ale také úsporu materiálu a zlepšení kvality technologického procesu.

  PosiTector měření práškové barvy