Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  PosiTector SmartLink Nová podoba měřicího přístroje

  20.05.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci Zkoušení povrchových úprav, případně PosiTector SmartLink nebo nás můžete kontaktovat.


  Publikováno 27. 5. 2015

  PosiTector® Smart Link a příslušná bezplatná mobilní aplikace umožní bezdrátové spojení široké škály sond PosiTector® a zvoleného chytrého zařízení.


  Abstrakt


  Měření tloušťky povrchových úprav je důležitou součástí kontroly kvality jejich provedení. K měření tloušťky se využívají již vesměs elektronické přístroje s řadou pokročilých měřicích a vyhodnocovacích funkcí, které usnadňují vlastní měření a zjednodušují a urychlují jeho vyhodnocení. Novým trendem v průmyslové měřicí technice je využití široce rozšířených mobilních zařízení.


  1. Úvod


  Mobilní zařízení, jako jsou chytré telefony a tablety, již neslouží jen ke komunikaci a procházení internetu. Díky jejich výpočetní výkonnosti a vybavenosti bezdrátovými rozhraními je možné z nich vytvořit virtuální měřicí přístroje. Tuto myšlenku jako první přivedl do průmyslové podoby americký výrobce DeFelsko Corp., který více jak 40 let vyvíjí a vyrábí světově známé přístroje PosiTector®.


  2. PosiTector® SmartLink


  Malé zařízení PosiTector® Smart Link a příslušná bezplatná mobilní aplikace umožní bezdrátové spojení široké škály sond PosiTector® a zvoleného chytrého zařízení. Tím se umožní využití všech výhod těchto zařízení, jako je klávesnice, mikrofon, kamera, přístup k internetu a další pro zjednodušení měřicích postupů a jejich obohacení o nové možnosti. Přitom zůstává zachována návaznost na použití klasických přístrojů PosiTector®, takže uživatelé mohou využít všechny předchozí zkušenosti s touto technikou. PosiTector® SmartLink je aktuálně kompatibilní se všemi sondami povlakoměru PosiTector® 6000, se sondami měřidla klimatických podmínek PosiTector® DPM a sondami přístroje pro zjišťování profilu povrchu PosiTector® SPG a RTR-H.


  Obr. 1: PosiTector® SmartLink a kompatibilní sondy


  PosiTector® SmartLink komunikuje s chytrým mobilním zařízením bezdrátově pomocí rozhraní Bluetooth Smart (také nazývané BLE – Bluetooth Low Energy). Přitom není nutný proces párování. Stačí aktivovat rozhraní Bluetooth na chytrém mobilním zařízení a udělat několik následujících kroků.


  Prvně je nutné stáhnout a instalovat aplikaci PosiTector®, například pomocí QR kódu, do chytrého mobilního zařízení. Poté se k zařízení PosiTector® SmartLink připojí požadovaná měřicí sonda, stejně jako ke klasickému přístroji PosiTector®. Po spuštění aplikace vyhledá zařízení PosiTector® SmartLink v dosahu do 10 m a na displeji mobilního zařízení zobrazí příslušné uživatelské rozhraní pro použitou sondu (6000, DPM, SPG, RTR-H).


  Zařízení PosiTector® SmartLink má jedno podsvětlené tlačítko, kterým se zapíná. Jeho modré blikání značí nespojení s chytrým mobilním zařízením, které při navázání spojení přejde v trvalý svit. Zelené bliknutí potom signalizuje úspěšné měření.


  Naměřené hodnoty jsou ukládány do paměti chytrého mobilního zařízení. Pokud je mobilní zařízení připojeno k internetu, mohou být výsledky měření manuálně nebo automaticky ukládány prostřednictvím internetové aplikace PosiSoft.net, ve které je možné vytvářet měřicí protokoly nebo naměřená data exportovat do vlastních aplikací.


  Je vhodné připomenout, že pro vlastní měření není nutné, aby chytré mobilní zařízení bylo připojeno k internetu. Pokud je spojeno pomocí Bluetooth Smart se zařízením PosiTector® SmatrLink, je možné měřit a ukládat naměřené hodnoty a vytvářet přímo na mobilním zařízení snadno a rychle měřicí protokoly, které mohou být doplněny snímky pořízenými kamerou mobilního zařízení a textovými nebo hlasovými poznámkami pomocí klávesnice nebo mikrofonu mobilního zařízení a do kterých lze jednoduše vložit statistické a grafické vyhodnocení provedeného měření.


  Pokud chcete aplikaci PosiTector® na chytrém mobilním zařízení poznat, není nutné si hned pořizovat zařízení PosiTector® SmartLink. Aplikace umožňuje otevřít dávku připravených vzorových naměřených dat, kterou je možné využít pro seznámení se s touto výkonnou měřicí aplikací.


  Obr. 2: PosiTector® SmartLink při měření


  Zařízení PosiTector® SmartLink je aktuálně kompatibilní se všemi chytrými mobilními zařízením, která mají operační systém iOS 7 a novější. Ve vývoji je aplikace podporující mobilní zařízení pracující na platformě Android.


  3. Sondy pro PosiTector® SmartLink


  PosiTector® SmartLink akceptuje všechny sondy pro měření tloušťky povlaků na feromagnetických i neferomagnetických kovech, které jsou běžně používány přístrojem PosiTector® 6000. Sondy zahrnují standardní typy a mikrosondy v přímém i úhlovém provedení a několik modelů sond pro měření vyšších tlouštěk povlaků. Celkem je k dispozici 25 provedení sond. Dále jsou se zařízením PosiTector® SmartLink kompatibilní sondy pro měření klimatických podmínek a profilu povrchu.


  Sonda FXS XtremeTM má měřicí vlastnosti a provedení standardní sondy s kabelem, tedy umožňuje měření neferomagnetických povlaků na feromagnetických kovech v rozsahu do 1500 µm, které mají povrchovou teplotu až 250°C a drsný povrch. Její odolnost je zaručena použitím materiálu Alumina na čele sondy. Je tedy zejména vhodná pro skenovací měření.


  Obr. 3: Sonda FXS XtremeTM


  Sonda DPM má nyní nový ergonomický tvar. Měří povrchovou teplotu povlakovaného materiálu do190°C, teplotu okolního vzduchu do 80°C a relativní vlhkost. Z těchto údajů je určena hodnota teploty rosného bodu a rozdílová teplota. K dispozici jsou dvě provedení sondy DPM: kompaktní s vestavěnou kontaktní teplotní sondou a odnímatelné s kabelem propojenou teplotní sondou, která umožňuje magnetické upnutí. Doplňkové teplotní sondy jsou určeny do hůře přístupných míst, k nalepení na měřený povrch a pro měření teploty kapalin.


  Obr. 4: Sonda DPM v obou provedeních


  Sonda SPG pro měření profilu povlakované plochy je nyní dostupná ve dvou verzích, v kompaktním provedení a v provedení s kabelem. Obě provedení jsou ještě odolnější vůči opotřebení díky nové pracovní ploše z materiálu Alumina, přičemž měřicí hrot je z karbidu wolframu. Kompaktní verze má rozsah 500 µm, verze s kabelem má dva rozsahy do 500 µm a do 1500 µm. Měření profilu povrchu je důležité zejména pro stanovení tloušťky povlaku abrazivně upravovaných povrchů.


  Obr. 5. Sonda SPG v kabelovém provedení


  Sonda RTR-H představuje pohodlný nástroj pro stanovení profilu povrchu pomocí replikační pásky. Profil povrchu je charakterizovaný hodnotou výšky vrcholů H (Peak Height), která je průměrem výšek vrcholů získaných měřením tloušťky replikační pásky. Dotykový mikrometr sondy změří tloušťku pásky s otiskem povrchu, přičemž nestlačitelná tloušťka polyesterového podkladu replikační pásky je automaticky odečtena. Sonda RTR-H umožňuje také určit linearizovanou hodnotu výšky vrcholů HL, která kompenzuje nelinearitu replikační pásky. Toto vyhodnocení má výhodu, že není nutné používat dvě nebo více replik, protože rozšiřuje měřicí rozsah každého druhu replikační pásky.


  Obr. 6: Sonda RTR-H s replikační páskou


  4. Závěr


  Přístrojový systém PosiTector® včetně zařízení PosiTector® SmartLink dnes představuje komplexní soubor měřicí techniky, která umožňuje změření a vyhodnocení všech významných veličin při posuzování kvality povrchových úprav. Kombinace měření tloušťky povlaků i podkladů, sledování klimatických podmínek a hodnocení profilu povrchu spolu s širokými a dokonalými možnostmi vytváření podrobné měřicí dokumentace a s bezpečnou archivací dat při možnosti využití funkčních vlastností mobilních zařízení poskytuje zcela nový a příkladný uživatelský komfort při práci s přístroji PosiTector®.  Literatura


  Firemní literatura DeFelsko Corp.


  Ing. Libor Keller, CSc.


  TSI System s.r.o., Mariánské nám. 1, 617 00 Brno  Článek PÚ 5/15