0

  PosiTector UTG

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci Měření tloušťky povlaku nebo nás můžete v případě potřeby kontaktovat.

   

  Publikováno 1. 10. 2007

   

  NDT Bulletin, č. 3

   

   

  NDT Bulletin, č. 3 / 2007 - PosiTector UTG

   

  Pro správné rozhodnutí o technologickém postupu při povrchových úpravách je mnohdy nutné znát i hodnotu tloušťky základního materiálu. Proto firma DeFelsko má již dlouhou dobu ve svém sortimentu ultrazvukový tloušťkoměr, vycházející ze stejných konstrukčních principů jako celá rodina povlakoměrů PosiTector 6000. Stejně jako byly v poslední době inovovány povlakoměry, přichází na trh i nová verze tloušťkoměru PosiTector UTG, který je k dispozici ve dvou provedeních: standardní tloušťkoměr a pokrokový tloušťkoměr pro měření přes nátěr.

   

  PosiTector UTG Std je označení standardního přístroje, který pracuje s 5 MHz dvojitou sondou. Je, kromě jiného, vybavený skenovacím režimem, který umožní rychlé vyhledání maximálních i minimálních hodnot tloušťky. Měří v rozsahu. od 1 mm do 125 mm s rozlišenim 0,01 mm.

  PosiTector UTG ME je přístroj pracující s jednoduchou sondou v režimu vícenásobného echa, který umožňuje odečíst automaticky tloušťku povlaku od celkové naměřené tloušťky. Vysoce odolná sonda 5 MHz má otěruvzdornou čelní plochu a umožňuje tak bezproblémové měření tryskaných povrchů. Sonda je vybavena teplotní kompenzací a má rozsah měření od 2,5 mm do 125 mm.

   

  Jednoduchý
  Tloušťkoměr PosiTector UTG je pro obsluhu velmi jednoduchý. Systém tří tlačítek umožňuje ovládání jednou rukou včetně voleb a nastavení parametrů ve funkční nabídce, která je lokalizovaná i pro české uživatele. Signalizace překročení horní nebo dolní hranice je akustická i optická, což je výhodné v hlučném prostředí. Základní rychlosti šíření ultrazvuku pro běžné materiály jsou v přístroji přednastaveny, je možné zadat i vlastní hodnotu. Pokud je nutné zrušit všechna uživatelská nastavení, je možné se pomocí funkce Reset vrátit k prvotnim parametrům výrobce.

   

  Odolný
  Provedení přístroje PosiTector UTG je odolné vodě, ropným produktům, kyselinám a rozpouštědlům a je také prachotěsně. Krytí pouzdra přístroje je hodnoceno stupněm IP5X. Průhledný kryt displeje odolává poškrábání, ke kterému by jinak v provozních podmínkách mohlo dojít. Pro zvýšení ochrany a pro pohodlné přenášení je ke každému přístroji dodáváno pryžové pouzdro, které umožňuje přístroj pohodlně nosit na opasku. Pro uživatele je také důležitá dvouletá záruční lhůta.

   

  Přesný
  Precizní ultrazvukové 5 MHz sondy měří rychle a přesně. Každý přístroj je výrobcem dodáván s kalibračním certifikátem, který potvrzuje jeho návaznost na standardy NIST. Přístroj odpovídá pożadavkům národních i mezinárodních norem včetně ASTM E797.

   

  Univerzální
  Přístroj PosiTector UTG průběžně zobrazuje aktuální naměřené tloušťky materiálu, jejich střední hodnotu, směrodatnou odchylku, minimální a maximální naměřenou hodnotu a celkový počet naměřených hodnot. Vnitřní paměť pojme 10 000 hodnot, které je možné uspořádat do 1000 souborů. Ke každé naměřené a do paměti uložené hodnotě je automaticky přiřazeno datum měření včetně času. Intenzivně podsvětlený displej umožňuje s přístrojem pracovat v libovolných světelných podmínkách. Pro přenos dat do tiskárny nebo počítače jsou určena rozhrani IR a USB. Ke zpracování naměřených hodnot a vytváření měřících protokolu slouží osvědčený program PosiSoft.