Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  NDT Bulletin č. 2: Představení WorkStation 2000 pro nedestruktivní zkoušení

  20.06.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Tento produkt již není v naší nabídce. Pro aktuální informace sledujte novinky a neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat.  Publikováno 1. 4. 2003


  NDT Bulletin, č. 2


  Poslání – tak lze označit projekt návrhu a výroby vysoce výkonného zkušebního přístroje, které se absolutně odlišuje od ostatních zkušebních zařízení. Celý projekt WorkStation 2000 byl plně podřízen zákaznickým požadavkům, aby výsledek zcela uspokojil rozdílné potřeby uživatelů bez nejmenších kompromisů. Nebyla to jednoduchá úloha ani pro Staveley NDT Technologies s jejími více než padesátiletými zkušenostmi v technice pro ultrazvukové, vířivoproudé a akustické metody zkoušení.


  Návrh WorkStation 2000 byl řízen myšlenkou, aby se přístroj dal v čase rozvíjet, nikoliv aby postupem doby zastarával, jako jiná zařízení, jejichž stárnutí začíná v den jejich uvedení na trh. Základem této myšlenky byla idea odlišného uspořádání jednotlivých částí přístroje, odlišného od typické přístrojové skříně, běžné u jiných produktů. Návrháři byli vedeni nejen snahou o inovaci pro vysokou užitkovost a vysoký výkon zařízení, ale také snahou o možnost jeho přirozeného technologického rozvoje a snadné údržby. Použitím nejmodernějších elektronických technologií bylo vyvinuto zkušební zařízení po tři různé nedestruktivní metody. Tím se dostala do rukou uživatele jednoduchá možnost volby zkušební metody způsobem do té doby nevídaným.


   


  WorkStation 2000
  Přístroj WorkStation 2000 může popsán mnoha způsoby. Nejjednodušší a zároveň nejvýstižnější popis, který říká téměř vše, zní: „Provedení podporuje funkci a funkce podporuje provední“. Jedině s touto myšlenkou mohl vzniknout přístroj, který je robustní, pružný i přizpůsobivý a přitom vždy uživatelsky přívětivý.


  Základní rám přístroje nese zdrojovou část, která je přizpůsobena jak síťovému tak bateriovému napájení. Pro vizuální komunikaci s obsluhou slouží velký 200 mm displej v elektroluminiscenčním nebo barevném provedení. Pro komunikaci se spolupracujícími zařízeními, jako jsou například externí zobrazovače, tiskárny, zapisovače a řídicí počítače, slouží řada standardních a zákaznických rozhraní.


  Ovládání přístroje umožňuje uživatelsky výměnný řídicí panel. Jeho provedení může být specifické nebo univerzální. Pro uživatele používající převážně jednu zkušební metodu jsou určeny specifické panely, které mají tlačítkové funkce přizpůsobené konkrétní zkušební metodě. Pro ty uživatele, kteří zkušební metody často střídají, je připraven univerzální ovládací panel, jehož displej nadefinuje funkci ovládacím tlačítkům podle zvolené zkušební metody.


  Zkušební metoda přístroje je určena vloženým zkušebním modulem. Výměna modulu je velmi jednoduchá a trvá nejvýše 10 sekund. Druh modulu určuje použitou zkušební metodu, jeho typ pak v rámci metody rozsah nabízených zkušebních parametrů. K dispozici jsou tři ultrazvukové moduly Sonic, čtyři vířivoproudé moduly Nortec a jeden modul BondMaster pro zkoušení kompozitních materiálů. Jsou to právě tyto výměnné zkušební moduly, které umožňují rozvíjení vlastností přístroje WorkStation 2000 v budoucím čase.


   


  Moduly
  Základní ultrazvukový modul Sonic 200 poskytuje možnosti standardního jednokanálového zkoušení, dvojitou bránu pro imerzní zkoušení, tloušťkoměrné funkce a úzkopásmově laděný zesilovač. Vyšší modul Sonic 210 má navíc funkci DAC, paměť hodnot tloušťky, potlačení koncového echa a referenční paměť. Špičkový modul Sonic 220 je díky svým dokonalým parametrům určený pro nejnáročnější aplikace, vyžadující vysoké zesílení při nízkém šumu.


  Základní vířivoproudý modul Nortec 200 je jednokanálový, jednofrekvenční, má  nastavitelné buzení a velký rozsahem zesílení a je kompatibilní s většinou snímačů. Modul Nortec 210 umožňuje navíc připojení rotačního skeneru a má možnost měření vodivosti a tloušťky vrstev. Další v řadě, modul Nortec 215, má volitelný dvoufrekvenční provoz a modul Nortec 220 je plně dvoukanálový a dvoufrekvenční.


  Pro zkoušení kompozitů  je určený jediný modul BondMaster, který je ale vybaven všemi používanými zkušebními metodami: rezonanční, impedanční i vazební.


   


  Varianty
  Pro uživatele, kteří využijí jen ultrazvukovou metodu, je určena varianta Sonic WorkStation. Základní rám je stejný, použitý může být libovolný ultrazvukový modul a připojený je speciální ultrazvukový řídicí panel. Tato konfigurace je jedním z nejvýkonnějších ultrazvukových přístrojů s možností dalšího rozšiřování.


  Varianta Nortec WorkStation představuje specializovaný vířivoproudý přístroj, využívající moduly Nortec a speciální vířivoproudý řídicí panel. Široké potřeby zkoušení vířivoproudou metodou osvědčí variabilitu jeho zkušebních parametrů a šíři použitelných snímačů


   


  WorkStation 2000 představuje nový průmyslový standard pro nedestruktivní zkoušení.


  Nabídku na WorkStation 2000 Vám na vyžádání zašleme.