Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  Studie Air Power USA potvrdila přesnost Ultraprobe 3000 v odhalování netěsností

  19.05.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace sledujte Aktuality na našem webu případně nedestruktivní zkoušení ultrazvukem a nebo nás v případě potřeby můžete kontaktovat.


  Publikováno 25.07.2011, Řízení a údržba průmyslového podniku č. 5   Obrázek k článku Studie Air Power USA potvrdila přesnost Ultraprobe 3000 v určování velikosti netěsností


  Americký výrobce ultrazvukových detektorů, UE Systems, se může pochlubit nezávislým hodnocením přesnosti detektoru Ultraprobe 3000 při určování odhadů úniků tlakového vzduchu. Prezident společnosti UE Systems Gary Mohr vysvětluje: „Vždycky jsme cítili, že naše detektory úniků odvádějí dobrou práci při odhadech velikosti netěsností za použití naší metody měření intenzity ultrazvuku.“
  „Ale zjištění, že Air Power USA, jedna z nejvíce považovaných a nejzkušenějších firem v oboru tlakového vzduchu v zemi, vzala na sebe přímé srovnání odhadů úniků vzduchu pomocí našeho detektoru Ultraprobe 3000 s jejich vlastním expertním systémem, bylo potěšující. Studie provedená Air Power USA potvrdila, že tyto dva postupy odhadů celkových úniků tlakového vzduchu se shodují v toleranci 5 % pro pět různých případových studií. Dosažení rozdílu v odhadu každého úniku do 2 CFM (méně než 1 l za sekundu) je opravdu úžasné a je to dobrá zpráva pro naše zákazníky.“ Obrázek k článku Studie Air Power USA potvrdila přesnost Ultraprobe 3000 v určování velikosti netěsností
  Prezident Air Power USA Hank van Ormer vysvětluje neobvyklé úsilí jeho společnosti v této záležitosti: „Přes 70 % našich výkonů je založeno na tom, že dostaneme zaplaceno až tehdy, když prokážeme úspory energií, které mohou být ověřeny nezávislým auditorem. Proto jsme mimořádně zvýšili své měřicí schopnosti, abychom dokázali posoudit, která zakázka má jakou návratnost a zda obstojíme před nezávislým auditem.“
  „Byli jsme vždy pyšní na své firemní školení vlastních zkušených auditorů a specialistů na vzduchové rozvody, jak kvantifikovat úniky. V řadě případů společnost Air Power USA ověřovala odhady úniků provedené našimi konkurenty, přičemž jsme zjistili, že naše odhady velikosti úniků byly pro stejné úniky méně než poloviční. Cítíme tak zadostiučinění, že následná měření těchto úniků potvrdila naše původní odhady.“ „S detektory Ultraprobe 3000 můžeme nyní poskytnout stejnou přesnost odhadu rychleji a za nižších nákladů. Navíc opakovatelnost odhadů velikosti úniků pomocí Ultraprobe 3000 je důležitý přídavek, který nám dodává na důvěryhodnosti, když naši práci posuzují nezávislí auditoři.“


  Tolik ze společného prohlášení představitelů společností UE Systems a Air Power USA. Pro uživatele ultrazvukových detektorů Ultraprobe 3000 je to jistě dobrá zpráva. Co je však nezbytné pro využití ověřených dobrých vlastností přístroje Ultraprobe 3000, je dobrá znalost správného postupu nalezení, změření a vyhodnocení úniku tlakového vzduchu. Pro ty, kteří si nejsou zcela jisti, že tento postup ovládají, zopakujme alespoň hlavní body:  ¦ Přístrojem Ultraprobe 3000 se základním skenovacím modulem najdeme a lokalizujeme místa úniků.
  ¦ Při použití fokusačního nástavce na skenovací modul změříme intenzitu ultrazvuku v přímém poli ze vzdálenosti 0,35 m od místa každého úniku.
  ¦ Hodnotu intenzity ultrazvuku každého úniku v dB zaznamenáme do paměti přístroje.
  ¦ Zaznamenané naměřené hodnoty intenzity jednotlivých úniků přeneseme do programu Ultratrend DMS.
  ¦ Do programu na počítači doplníme informační údaje o místech úniků.
  ¦ V programu Ultratrend DMS vygenerujeme zprávu o únicích tlakového vzduchu.
  ¦ Zpráva má formu tabulky programu Excel, ve které jsou uvedeny odhady velikosti úniků pro jednotlivá změřená místa v objemových jednotkách za jednotku času.
  ¦ Po doplnění aktuální ceny elektrické energie dostaneme cenové zhodnocení jednotlivých úniků za den a rok, samozřejmě i jako součet všech zjištěných úniků.


  Aby byla představa o efektivnosti detekce úniků v rozvodech tlakového vzduchu konkrétnější, uveďme několik čísel:


  Průměr otvoru [mm] Denní únik [m3] Denní ztráta [Kč] Roční ztráta [Kč]
  0,4 16 3 1 467
  0,8 65 17 5 930
  1,6 263 67 24 000
  3,2 1052 267 96 000
  6,4 4200 1050 383 250


  Kalkulace je provedena pro rozvod vzduchu o tlaku 6 bar a při ceně výroby krychlového metru tlakového vzduchu 0,25 Kč (ve velkých kompresorových stanicích při dobré údržbě zařízení). Z tabulky je zřejmé, že původně malá netěsnost v rozvodu tlakového vzduchu se při erozním zvětšení, které jistě nastane při delším zanedbání údržby, může stát významným zdrojem finančních ztrát.


  Pro ty, kteří se ještě s ultrazvukovým detektorem Ultraprobe 3000 neseznámili, uveďm2011e jeho základní charakteristiku. Je to pokrokový ultrazvukový detektor s digitálním zpracováním signálu a s pamětí dat. Pistolové odolné provedení s přehledným displejem a rotačním ovladačem zaručuje snadné a pohodlné použití. Paměť dat umožňuje zaznamenat hodnoty až 400 měřicích míst. Na displeji je zobrazována stupnice intenzity přijímaného ultrazvuku doplněná aktuální hodnotou v dB, která slouží pro odhad velikosti úniku.


  Ultrazvukový detektor Ultraprobe 3000 se dodává v praktickém kufříku, který obsahuje všechny potřebné doplňky, jako jsou fokusační nástavce pro blízké i vzdálené pole, nabíječ akumulátoru a průmyslová sluchátka zaručující nerušenou indikaci i v hlučném průmyslovém prostředí. Sestava obsahuje i vyhodnocovací a dokumentační program Ultratrend DMS a je ji možné doplnit o další ultrazvukové snímací moduly pro ostatní metody ultrazvukové průmyslové diagnostiky.  Podle firemní literatury UE Systems.  TSI System s.r.o.
  www.tsisystem.cz
  Podrobnosti: