Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  UE Systems uvádí nového pomocníka mazání Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro

  20.05.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace z této oblasti navštivte sekci Ultrazvuková diagnostika případně produkt Asistent mazání Ultraprobe 401 nebo nás kontaktujte.


  Publikováno 2015


  Nový digitální ultrazvukový přístroj Ultraprobe 401, nazývaný stejně jako jeho předchůdce,  pomocník mazání.


  Správná funkce ložisek je závislá zejména na správném mazání, jsou však i další parametry uložení, které ovlivňují jejich životnost. Pro provozní diagnostiku ložisek se používá řada metod a příslušných nástrojů. Uveďme například vibrační diagnostiku, tribodiagnostiku a termografickou diagnostiku. Každá z těchto metod, podporovaná vyspělou měřicí technikou, přináší určité údaje o provozním stavu ložisek. Z hlediska včasné detekce vznikajících problémů je však výhodná ultrazvuková diagnostika, protože umožňuje zachytit problematické stavy ložisek již v jejich počátku, kdy je možné vhodnou údržbou předejít jejich selhání.


  Studie americké společnosti NORIA, která se specializuje na problematiku mazání v průmyslu, uvádí, že 60 až 80 % všech selhání ložisek (ať již katastrofických, funkčních nebo počínajících) je způsobeno problémy mazání. A to jak špatnou volbou maziva, jeho špatnou aplikací, znečištěním maziva nebo jeho degradací.


  Proto výrobce ultrazvukové diagnostické techniky UE Systems věnuje velkou pozornost vývoji diagnostických prostředků pro kontrolu mazacích procesů. Výsledkem je uvedení nového digitálního ultrazvukového přístroje Ultraprobe 401, nazývaného stejně jako jeho předchůdce, pomocník mazání. Tento opravdový pomocník umožní uživatelům lepší správu mazacích programů a přispěje tak významně ke snížení havárií ložisek.


  Ultraprobe 401 Digital Grease Caddy Pro  má schopnost měřit intenzitu ultrazvukového signálu a ukládat naměřené hodnoty do paměti pro další analýzu množství použitého maziva, aby se mohla optimalizovat údržba mazaných ložisek strojů a zařízení.


  Transformací neslyšitelného ultrazvuku do akustického pásma, který sleduje kontrolor ve sluchátkách současně se zobrazením jeho intenzity v dB na displeji, poskytuje Ultraprobe 401 nezbytné údaje pro určení správného množství použitého maziva bez toho, že by docházelo k přemazání ložiska.


  Důležitou informací, kterou také ultrazvuková data poskytují, je trend ultrazvukového signálu, který napomáhá zjistit příčiny poruch ložisek a dává podklady k odhadu jejich zbytkové životnosti.


  Přístroj UP 402 je snadno použitelný – kontrolor musí jen sledovat displej s digitálními údaji a aplikovat mazivo. Jakmile intenzita ultrazvuku při mazání poklesne na základní výchozí úroveň, je hotovo.


  “Špatné mazání je jednou z nejčastějších příčin předčasného selhání ložiska. Příliš málo maziva zapříčiňuje velké tření, které vede jeho přehřátí a následnému selhání. Stejně tak přemazání způsobí poškození ložiska“, vysvětluje Doug Waetjen, který v UE System působí jako viceprezident pro provoz. “S Ultraprobe 401 mají údržbáři nesrovnatelně větší kontrolu nad mazacími procesy, počínaje počáteční analýzou, přes provozní údaje, po archivaci a dokumentaci naměřených hodnot.”


  Osvědčený program Ultratred DMS (Data Management System) je s novým Ultraprobe 401 plně kompatibilní, tím poskytuje komplexní přístup ke sběru naměřených dat a jejich analýze. Přístroj Ultraprobe 401 je jednoduše uchytí pomocí univerzálního držáku na většinu mazacích pistolí a lze ho natočit tak, aby ho obsluha měla právě v zorném poli při mazání.


  Ultraprobe 401 má vestavěné LED osvětlení pro nasvícení místa kontroly. Dodává se s průmyslovými sluchátky, které dobře odstíní okolní hluk. Kontaktní sonda má magnetické upínání, čímž jsou stabilizované měřicí podmínky. K dispozici je také pouzdro na opasek pro snadné přenášení. Z dalších vlastností připomeňme dva režimy zobrazení na displeji, zákaznická nastavení přístroje a schopnost přenášet data mezi počítačem a Ultraprobe 401 oběma směry.


  O UE Systems


  Již přes 40 let vyrábí UE Systems tisíce ergonomicky tvarovaných přenosných ultrazvukových detektorů Ultraprobe pro detekci diagnostických ultrazvuků šířících se vzduchem nebo konstrukcí, které jsou vyhlášené svou citlivostí a přesností. Přístroje Ultraprobe jsou využívány zejména pro vyhledávání netěsností, kontrolu ventilů a odvaděčů kondenzátu, analýzu ložisek a mazání a pro detekci elektrických výbojů. Tak pomáhají svým uživatelům šetřit velké finanční částky včasným zjištění závady, minimalizací odstávek a tím zvýšením produktivity při snížená provozních nákladů.  Podle podkladů UE Systems.


  TSI System s.r.o.


  Článek Řízení a údržba_315