Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  Webináře DeFelsko určené prodejcům

  19.10.2023

  SÉRIE WEBINÁŘŮ VÝROBCE DEFELSKO PRO PRODEJCE

  Připojte se k nám...

  Společnost DeFelsko připravila novou sérii webinářů, která představuje její produkty z rozsáhlé řady měřících a testovacích přístrojů. V interaktivní formě bude diskutovat o základních funkcích, aplikacích a provozu našich výrobků.

  Co můžete očekávat...

  Každý webinář je zaměřen na jeden nebo více produktů. Zkušení techničtí pracovníci vás seznámí s funkcemi daného produktu a zdůrazní klíčové prodejní výhody, které jej odlišují od konkurenčních značek. Dozvíte se, jak plně využít potenciál měřících přístrojů DeFelsko a během prezentace budete mít také možnost pokládat otázky.

  DeFelsko webináře
  Webinář Datum a Čas
  Měření tloušťky povlaku na všech kovech Úterý, 14. listopadu
  15.00 hodin
  Profil povrchu / Environmentální podmínky Úterý, 21. listopadu
  15.00 hodin
  Měření lesku / Tloušťka práškových barev / Teploty pecí Úterý, 28. listopadu
  15.00 hodin
  Tloušťka nátěru na nekovových podkladech / Měření vlhkosti betonu Úterý, 5. prosince
  15.00 hodin
  Testování porozity povlaku, zjišťování trhlin a nespojitostí Úterý, 12. prosince
  15.00 hodin
  Tloušťka stěny / Testování podkladu na znečištění prachem a solemi Úterý, 9. ledna
  15.00 hodin
  Přilnavost / Tvrdost Úterý, 16. ledna
  15.00 hodin
  PosiSoft Software Úterý, 23. ledna
  15.00 hodin

  Měření tloušťky povlaku na všech kovech

  Webináře PosiTector 6000

  Tloušťka suchého povlaku je pravděpodobně nejdůležitějším měřením prováděným při aplikaci a kontrole ochranných povlaků. Aby nátěry plnily svou funkci, musí být aplikovány v rozsahu stanoveném výrobcem. V tomto webináři se bude představena ucelená řada přístrojů společnosti DeFelsko pro měření tloušťky nátěrů, včetně:

  Robustní, plně elektronický měřič tloušťky povlaku PosiTector 6000 využívající magnetický princip i princip vířivých proudů k přesnému a rychlému měření tloušťky povlaku na železných i neželezných kovech.

  Výhodný PosiTest DFT pro měření povlaků na všech kovových podkladech s nekompromisní kvalitou.

  PosiTest F/FM/G/GM a PosiPen, magnetické tloušťkoměry pro nedestruktivní měření nemagnetických povlaků (nátěrů, pozinkování, pokovování atd.) na oceli.

  Profil povrchu / Environmentální podmínky

  Webinář environmentální měření

  Před lakováním je nezbytné zajistit správný profil povrchu podkladové vrstvy. Pokud je profil příliš nízký, nemusí barva přilnout, pokud je příliš vysoký, nemusí barva povrch zcela pokrýt. Kromě profilu povrchu je důležitá nebo dokonce důležitější hustota vrcholů (peak density). V tomto webináři se dozvíte:

  Zda je pro aplikaci vhodnější hloubkoměr PosiTector SPG, hloubkový mikrometr vybavený sondou s jemným hrotem nebo čtečka replik PosiTector RTR.
  Jak používat replikačníé pásku Testex™ Press-O-Film™
  Další aplikace pásky PosiTector SPG, včetně pásky PosiTector SPG CS pro měření protiskluzových nátěrů a pásky PosiTector SPG TS pro měření profilu betonu.
  SmartBatch™ a další metody shody s normou ASTM D4417.
  Peak Density - další velký pokrok v měření povrchových profilů

  Podmínky okolního prostředí při přípravě povrchu a aplikaci nátěrového systému jsou hlavními faktory, které ovlivňují dlouhodobé vlastnosti nátěrů na ocelových konstrukcích. Ke sledování podmínek prostředí před nátěrem, v jeho průběhu a po něm lze použít přístroje. Elektronický měřič rosného bodu je ideální pro přípravu povrchu podle požadavků normy ISO8502-4. Určuje pravděpodobnost orosení lakovaných konstrukcí. V tomto webináři se dozvíte:

  Vlastnosti měřiče rosného bodu PosiTector DPM a výběr nejvhodnějšího modelu pro aplikaci.
  Aklimatizace snímače a správné skladování. 
  Jak používat záznamník rosného bodu PosiTector DPM L, jediný bezdrátový záznamník dat na světě splňující normy ISO 8502-4, ASTM D3276, SSPC-PA7 a další.
  Bezkontaktní měření povrchové teploty pomocí infračerveného teploměru PosiTector IRT

  Měření lesku / Tloušťka práškových barev / Teploty pecí

  Webinář měření lesku

  Měření lesku během výrobního procesu může pomoci identifikovat problémy a maximalizovat tak konzistenci, efektivitu výroby a celkovou kvalitu. Dozvíte se jak používat:

  Dva účinné režimy skenování pro kvantifikaci velkých povrchů
  Diferenční režim, který automaticky vypočítá rozdíl mezi aktuálním odečtem a uloženou referenční hodnotou.
  Software PosiSoft pro prohlížení a vykazování dat

  Tloušťka nevytvrzeného prášku

  Pro dosažení optimálních charakteristik, jako je barevnost, tvrdost a přilnavost, doporučují výrobci práškových nátěrových hmot cílové rozpětí tloušťky. Tloušťka povlaku se často měří po vytvrzení prášku. Je však možné a mnohdy i žádoucí zjistit, zda nanesený prášek odpovídá specifikacím tloušťky před vytvrzením, čímž se sníží náklady na dodatečné opravy. V tomto webináři se dozvíte:

  Řešení společnosti DeFelsko pro měření nevytvrzeného prášku v souladu s normou ASTM D7378.
  Vlastnosti nově přepracovaného přístroje PosiTest PC Powder Checker pro nedestruktivní měření nevytvrzených práškových nátěrů pomocí ultrazvukové technologie.
  Jak rychle a snadno změřit předpokládanou tloušťku vytvrzeného nátěru přímo po vybalení přístroje z krabice

  Profil trouby 
  Při vytvrzování práškové barvy musí být nanesená vrstva vystavena zvýšené teplotě po předem stanovenou dobu, aby řádně vytvrdla. Pro kontrolu procesu vytvrzování je nutné časté monitorování pece. Nový záznamník teploty v peci PosiTest OTL je ideální pro měření a záznam teplotních profilů pece během vytvrzování. Současně měří až 6 různých teplot najednou, což pomáhá minimalizovat opravy a náklady na energii. V tomto webináři se poznáte:

  Jednoduchý a snadno použitelný design záznamníku teploty PosiTest OTL Oven Temperature Logger.
  Integraci s PosiSoft Desktop, bezplatným výkonným softwarem, který umožňuje shromažďovat, prohlížet, tisknout a ukládat naměřená data.
  Zda je pro aplikaci vhodnější PosiTest OTL nebo sada PosiTest OTL XT s vylepšeným držákem s chladičem pro větší výdrž při vysokých teplotách.

  Tloušťka nátěru na nekovových podkladech / Měření vlhkosti betonu

  DeFelsko webináře PosiTector 200

  Tloušťka povlaku na nekovových podkladech

  Přehled nedestruktivního měření tloušťky nátěrů na dřevě, betonu, plastu a dalších materiálech pomocí ultrazvukového měřidla PosiTector 200. V tomto webináři se dozvíte:

  Jak měřit celkovou tloušťku nátěrového systému nebo až 3 jednotlivé vrstvy ve vícevrstvém systému.
  Jak používat režim Max Thick Mode, který zobrazuje nejhlubší ultrazvukové echo a je ideální pro ignorování nežádoucích ech.
  Jak režimy SSPC-PA 9 pomáhají uživatelům dodržovat normy tím, že vyžadují zadání min/max specifikací, zobrazují potřebné hodnoty a automaticky počítají statistiky s výsledkem vyhověl/nevyhověl

  Vlhkost betonu

  Přehled sond pro měření vlhkosti betonu PosiTest CMM a PosiTector CMM IS a bezplatné mobilní aplikace, která uživatele provede kritérii dokumentace ASTM F2170. V tomto webináři se dozvíte:

  Jak měřit vlhkost v souladu s normou ASTM F2659.
  Jak měřit a vykazovat relativní vlhkost (RH) a teplotu v betonových podlahových deskách v souladu s normou ASTM F2170.
  Výhody opakovaně použitelných sond Smart Probes
  Jak stahovat naměřené hodnoty pomocí aplikace PosiTector nebo měřidla PosiTector Advanced

  Testování porozity povlaku, zjišťování trhlin a nespojitostí

  DeFelsko webinář Měření porozity

  Společnost DeFelsko nyní vyrábí tři nejmodernější, snadno použitelné a odolné přístroje pro detekci nespojitostí a vad v nátěrech: nízkonapěťový detektor PosiTest LPD, pulzní stejnosměrný vysokonapěťový detektor PosiTest HHD a nový stejnosměrný vysokonapěťový detektor PosiTest HHD C. V tomto webináři:

  Nový PosiTest HHD C kontinuální stejnosměrný vysokonapěťový detektor
  Kdy použít vysokonapěťový a kdy nízkonapěťový detektor?
  Jedinečná sada příslušenství, díky které je PosiTest LPD přizpůsobitelný téměř každé aplikaci.
  Jedinečný detektor, který lze použít v konfiguraci "tyč" nebo "hůlka".
  Význam používání kalibrovaného detektoru porozity

  Tloušťka stěny / Testování podkladu na znečištění prachem a solemi

  Webinář měření kontaminace povrchu solemi

  Tloušťka stěny měřená ultrazvukem 

  Společnost DeFelsko zdokonalila a rozšířila svou řadu měřičů tloušťky stěn PosiTector UTG o modely s vícenásobným echem, nízkofrekvenční a o přesné modely. V tomto webináři se dozvíte následující informace:

  Jak vícenásobné echosondy eliminují vliv povlaků na měření tloušťky stěn.
  Obsluha jednou rukou s novou sondou PosiTector UTG CA
  Extrémní odolnost nové sondy PosiTector UTG CX
  Měření litých kovů a dalších náročných aplikací pomocí nové nízkofrekvenční sondy PosiTector UTG CLF
  Přesné měření tenkých stěn pomocí nové sondy PosiTector UTG P

  Přilnavost / Tvrdost

  Měření přilnavosti

  Přilnavost

  Před téměř 20 lety společnost DeFelsko způsobila revoluci v testování adheze díky ekonomickému, přesnému a snadno použitelnému adheznímu testeru PosiTest AT. Dnes, po letech neustálého zdokonalování, zůstávají PosiTest AT-A a PosiTest AT-M průmyslovým standardem v oblasti testování adheze. Zkoušeč přilnavosti PosiTest CH Cross Hatch Adhesion Tester zjišťuje schopnost povlaku odolat oddělení od podkladu, když se do povlaku vyřízne mřížkový vzor v souladu s normami ISO 2409 a ASTM D3359. V tomto webináři:

  konstrukční vlastnosti, díky nimž je řada PosiTest AT unikátní
  Zda je třeba před provedením zkoušky povlak obodovat.
  Záznam povahy porušení v souladu s normou ASTM D4541 a dalšími normami.
  Tester příčné přilnavosti PosiTest CH a zkoušení příčné přilnavosti.
  Rozmanitost jednotlivých typů, včetně souprav vyhovujících normě ASTM C1583 pro měření přilnavosti betonových překryvů a přilnavosti obkladů a dlažeb.

  Tvrdost

  Ruční digitální testy tvrdosti podle dvou různých uznávaných stupnic tvrdosti: Shore a Barcol. Tvrdoměr PosiTector SHD Shore Hardness Durometer je k dispozici ve stupnicích Shore A i Shore D pro měření tvrdosti vtisku nekovových materiálů. Tvrdoměr PosiTector BHI Barcol je ideální pro měření indentační tvrdosti měkkých kovů, tvrdších plastů a plastů vyztužených vlákny. Tužkový tvrdoměr PosiTest PT určuje tvrdost filmu tužkovou zkouškou v souladu s normami ISO 15184 a ASTM D3363. V této části se dozvíte následující informace:

  PosiTector SHD pro aplikace tvrdosti podle Shore
  PosiTector BHI pro aplikace Barcolovy tvrdosti
  PosiTest PT pro aplikace tvrdosti tužky
  Kdy používat přístroje pro měření tvrdosti podle Barcola a kdy podle Shorea
  Různá odvětví a aplikace, kde je měření tvrdosti důležité

  PosiSoft Software

  PosiSoft webináře

  Reportování údajů z měření je stále běžnější praxí, kdy každé měření je přesně zdokumentováno a je zajištěno, že byly dodrženy podmínky projektu. Sada softwarových nástrojů DeFelsko usnadňuje vedení záznamů, vykazování a analýzu dat jako nikdy předtím. V tomto webináři se dozvíte:

  Jak stahovat naměřené hodnoty pomocí softwaru PosiSoft USB, jednoduchého rozhraní pro načítání dat.
  PosiSoft Desktop - výkonný desktopový software pro stahování, prohlížení, tisk a ukládání naměřených dat.
  Mobilní aplikace PosiTector pro systémy iOS a Android, která se připojuje k přístrojům PosiTector, PosiTector SmartLink a PosiTest AT-A.
  PosiSoft.net - zálohování a synchronizace úloh, dávek, měření a šablon sestav do cloudu a synchronizace mezi více počítači

  Společnost DeFelsko připravila novou sérii webinářů, která představuje její produkty z rozsáhlé řady měřících a testovacích přístrojů. V interaktivní formě bude diskutovat o základních funkcích, aplikacích a provozu našich výrobků.