Vážení zákazníci, připravili jsme pro vás novou verzi našeho webu. Budete-li mít jakýkoli dotaz k jeho obsahu, neváhejte nás kontaktovat.

0

  Zkušební stroje pro všechny materiály

  20.05.2024

  Nacházíte se v sekci Archiv článků a událostí. Pro aktuální informace o našem programu tvrdoměrů navštivte sekci Měření tvrdosti materiálů, případně nás můžete kontaktovat.


  Publikováno 27. 4. 2004, Technický týdeník, č. 9


  V moderní strojírenské výrobě je nezbytná bezprostřední znalost mechanických vlastností používaných materiálů. Základní mechanické vlastnosti kovových i nekovových materiálů se zjišťují nejčastěji statickými nebo dynamickými mechanickými destrukčními zkouškami. Vlastnosti materiálů jsou potom charakterizovány zejména mezemi pružnosti, kluzu a pevnosti, přičemž je nutno vzít v úvahu průběh diagramu zatížení - prodloužení příslušné zkoušky.


  Italská firma AFFRI pracuje v oblasti zkoušení materiálů již 50 let. Pro mechanické zkoušky nabízí proto celou řadu zkušebních strojů, zabezpečujících většinu běžně prováděných zkoušek. Stroje vychází z několika typových řad, rozdělených podle způsobu ovládání a podle maximálního aplikovatelného zatížení. Firma AFFRI se také zabývá vývojem nových zkušebních metod a realizací speciálních zakázkových zkušebních zařízení.


   


  Automatické zkušební stroje
  Zkušební stroje řady AURA představují nejvýkonnější zařízení. Umožňují provádět zkoušky podle normy EN 10002 s přesností ve třídě 1 nebo lepší. Tyto stroje zabezpečí zkoušky tahem, tlakem a ohybem, zároveň umožňují zkoušky pružin. Konstrukce strojů AURA je velmi robustní. Příčník je unášen čtyřmi kuličkovými šrouby, kterými otáčí stejnosměrný motor. Použití čtyř kuličkových šroubů umožňuje používat nesymetrické zatížení příčníku. Stroje AURA se staví v několika velikostech až do maximálního zatížení 1 000 kN s pracovní výškou 1 600 mm a minimálním krokem posunu příčníku 0,003 mm. Stroje mohou být osazeny až třemi nezávislými siloměry.


  Stroje AURA používají pro řízení zkoušek a jejich vyhodnocení moderní program EasyDur. Program umožňuje nastavit libovolné parametry zkoušek jako je dráha, zkušební zatížení, rychlost zkoušky a rozměrové charakteristiky zkušebního tělesa. Samozřejmostí je vložení identifikačních údajů tělesa a nastavení požadavků na záznam průběhu zkoušky. Výsledky zkoušky jsou uloženy v řídicím počítači a program umožňuje komplexní numerické a grafické vyhodnocení průběhu zkoušky a dosažených mechanických hodnot zkušebního tělesa. Při hromadných zkouškách mohou být navíc výsledky zpracovány statisticky. Výstupem jsou zkušební protokoly, které mohou být přímo vytištěny na připojené tiskárně nebo přeneseny do podnikové sítě.


  Střední zkušební stroje řady 3MZ jsou kombinované stroje pro tahové, tlakové a ohybové zkoušky a zkoušení pružin. Pracují do maximálního zatížení vzorku silou 50 kN, jejich pracovní výška je 880 mm a minimální posuv příčníku je 0,01 mm. Také stroje 3MZ mohou být osazeny až třemi siloměry.


  Nejmenší automatický zkušební stroj DYNO je kompaktní zařízení pro mechanické zkoušky včetně zkoušení pružin. Tento stroj má vzhledem k maximálnímu zatížení 5 000 N konstrukci typu C. Jeho pracovní výška je 500 mm s krokem posuvu 0,01 mm. Ve skříni stroje je vestavěný řídicí počítač s klávesnicí, monitor je externí. Stroj DYNO je vhodný zejména pro zkoušení jemných drátů, tkanin, plastických hmot a vinutých pružin.


  Podle požadavků je s každým strojem dodáváno nezbytné příslušenství. Jsou to např. upínací čelisti pro plochá nebo kruhová kovová zkušební tělesa, speciální čelisti pro šrouby, dráty, lana nebo tkaniny, průtahoměry různých délek a ohřívací nebo chladicí jednotky pro teplotní zkoušky.


   


  Manuální zkušební stroje
  Pro zkoušení tažných i tlačných pružin do maximální síly 4 000 N je určena řada strojů 2C. Tyto stroje mají dvousloupcovou konstrukci vedení příčníku, která zaručuje velkou tuhost stroje. Příčník umožňuje použití vodicích tyčí pro zkoušení nestabilních pružin. Maximální pracovní výška strojů je 300 mm. Síla a prodloužení zkoušené pružiny jsou zobrazovány na dvou displejích ovládacího panelu. Přesto, že je stroj ovládán manuálně, umožňuje volbu rychlého nebo pomalého zkoušení, automatické nastavení počátku zkoušky a přenos naměřených dat do externího počítače.


  Pro jemnější pružiny je určená řada strojů PC, které mají konstrukci typu C a umožňují zkoušky do síly 500 N. Zkušební výška je 197 mm s rozlišením 0,01 mm. Obdobně jako předchozí řada mají stroje PC dva displeje pro zobrazení síly a prodloužení a umožňují volbu rychlého nebo pomalého zkoušení s automatickým nastavením počátku. Stroj má možnost nastavení tolerančních hranic zkušebních parametrů s optickou signalizací jejich překročení na ovládacím panelu.


   


  Torzní zkušební stroje
  Pro krutové zkoušky materiálů a výrobků jsou k dispozici dvě řady strojů. Manuálně ovládaná řada strojů TR umožňuje obousměrné torzní zatěžování do maximálního momentu 20 000 Nmm. Stroje mají robustní horizontální rám, jehož zbytková pružnost je elektronicky kompenzována, a precizní rotační ložiska. Jsou vybaveny přednastavitelnými úhlovými zarážkami a digitálním odměřováním úhlu s rozlišením 0,1 stupně. Na displeji ovládacího panelu se zobrazuje dosažený moment a úhel a je možné nastavit automatické nulování, toleranční hranice a přenos naměřených dat do externího počítače.


  Pro plně automatické krutové zkoušky je k dispozici řada strojů TM s maximálním dosažitelným zkušebním momentem 50 000 Nmm. Zkoušené vzorky mohou být obousměrně torzně zatěžovány do úhlových poloh přednastavitelných s přesností 0,1 stupně. Stroje umožňují zkoušet vzorky do průměru 200 mm. Pro ovládání stroju TM slouží vestavěná klávesnice a monitor řídicího počítače a stejně jako u předchozí řady je možné nastavit automatické nulování a toleranční hranice zkušebních parametrů se signalizací. Navíc je možné přímo ukládat naměřená data a vytvářet numerické a grafické zkušební protokoly.


  Zkušební stroje AFFRI najdou uplatnění při zkouškách všech druhů materiálů, jako jsou kovy, plasty, kompozity i umělá a přírodní vlákna. Využívají se při výzkumu materiálů i při výrobních kontrolách. Kromě tradičních průmyslových odvětví využívajících zkoušení materiálů, jako je hutnictví a strojírenství, nacházejí zkušební stroje AFFRI uplatnění v moderních oborech souvisejících s chemickými výrobami, s biotechnologiemi a s kosmickými technologiemi.